Suze (Tears)

Da li zna neko zašto sam ovdje?

Svojim suzama želim objasniti

što raditi sa svim ovim strahovima

uvijek tako bliskim.

Misliš li da ću umrijeti?

Reci mi istinu, ne laž

o tome čemu živjeti

kad toliko ljudi odlazi.

Što mogu za njih učiniti

kad toliko vole svoj pakao?

Kako ih mogu razumijeti

kad mrze biti ljudskim bićima?

Što mi je zadaća u ovoj zemlji?

Što bih trebao svojim rukama učiniti?

Ako sam samo čovjek

koji jedini zna kako osjetiti ovu bol.

TIN BOJANIC ǀ Prijevod na hrvatski Maria Deyana