“El dèficit educatiu no només afecta la persona que el pateix, sinó tota la societat, perquè és talent que no es desenvolupa i és pobresa que es cronifica”.

Eduar Vallory

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s